Exception in template (Designs\santax\_partials/redirect.cshtml): MaxMind.GeoIP2.Exceptions.HttpException: Error received while making request: The operation has timed out ---> System.Net.WebException: The operation has timed out
at System.Net.HttpWebRequest.GetResponse()
at MaxMind.GeoIP2.Http.SyncClient.Get(Uri uri)
--- End of inner exception stack trace ---
at MaxMind.GeoIP2.Http.SyncClient.Get(Uri uri)
at MaxMind.GeoIP2.WebServiceClient.Execute[T](String type, IPAddress ipAddress)
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Repositories.RedirectRepository.GetRedirectResponse()
at Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services.RedirectService.GetRedirectInfo()
at CompiledRazorTemplates.Dynamic.deefabdebbbcffc.Execute()
at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Run(ITemplate template, DynamicViewBag viewBag)
at RazorEngine.Templating.TemplateService.Parse(String razorTemplate, Object model, DynamicViewBag viewBag, String cacheName)
at RazorEngine.Razor.Parse[T](String razorTemplate, T model, String cacheName)
at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()
@inherits RazorTemplateBase<RazorTemplateModel<Template>> @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Models @using Co3.Dw9.Redirect.Dw.Services @using Dynamicweb.Configuration @using Dynamicweb.Rendering @using System.Web; @{ //// Working, but is hackety compared to how you would normally take over the caching layer in Co3.Reidrect by autofac'ing. There is not enough time for this here. ///// AD 2019-12-11 : #7223 - "full geoblock", keep redirecting user if they are on the wrong website. NEW: Customer changed their mind and want a redirect once per session. /// Checking with session variable first to prevent redirect service for using unnessacry lookups in maxminds bool doRedirect = false; string sessionVarName = "Co3.Santax.Redirected"; string geoVarName = "geo"; string geovalue = HttpContext.Current.Request[ geoVarName ] != null ? HttpContext.Current.Request[ geoVarName ].ToString() : string.Empty; if ( geovalue.ToLower() == "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); } string sessionValue = HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ] != null ? HttpContext.Current.Session[ sessionVarName ].ToString() : string.Empty; if ( sessionValue.ToLower() != "true" ) { HttpContext.Current.Session.Add( sessionVarName, "true" ); doRedirect = true; } if ( doRedirect ) { IRedirectResponse redirectInfo = RedirectService.Instance.GetRedirectInfo(); if ( redirectInfo != null && redirectInfo.SuggestRedirect ) { string redirectConsentExpirationTimeInDays = SystemConfiguration.Instance.GetValue( "/Globalsettings/Co3.Espresso/GeoRedirect/CookieExpireTimeInDays" ); string redirectMessage = Translate( "Redirect message - Text", "You are visiting our website in {{CurrentLanguage}}. Would you like to visit the {{SuggestedLanguage}} site?" ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{CurrentLanguage}}", redirectInfo.CurrentLanguageName.ToLower() ); redirectMessage = redirectMessage.Replace( "{{SuggestedLanguage}}", redirectInfo.SuggestedLanguageName.ToLower() ); string linkToSuggestedArea = string.Format( "http://{0}", redirectInfo.SuggestedArea.DomainLock ); HttpContext.Current.Response.Redirect( linkToSuggestedArea, true ); <div class="fade modal" id="js-e-redirect-msg" data-redirect-consent-expiration="@redirectConsentExpirationTimeInDays" data-dismiss="modal"> <div class="modal-dialog"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h4 class="modal-title small"> <i class="material-icons material-icons-large text-primary">language</i> <span>@Translate( "Redirect message - Title", "Change language" )</span> </h4> <button class="close" data-dismiss="modal" type="button"> <i class="material-icons">close</i> </button> </div> <div class="modal-body pb-0"> <h2>@Translate( "Redirect message - Heading", "Welcome" )</h2> <p class="lead"> @redirectMessage </p> </div> <div class="border-top-0 modal-footer"> <a class="btn btn-secondary mr-1" href="@linkToSuggestedArea">@Translate( "Redirect message - Accept - Button", "Yes, take me there" )</a> <a class="btn btn-primary" data-dismiss="modal" href="#js-e-redirect-msg">@Translate( "Redirect message - Decline - Button", "No thanks" )</a> </div> </div> </div> </div> } } }

Radiance Ultra 4K/UHD 32"

Radiance Ultra 4K/UHD 32"

Med Radiance Ultra 4K UHD 32” får du et super detaljert og skarpt bilde. Skjermens oppløsning er fire ganger så høy som HD, og så har den en intens LED-bakgrunnsbelysning og en ultrabred fargeskala (ultra-wide-gamut).

LED-bakgrunnsbelysningen gir et forbedret skopibilde vha. levende farger og en lysstyrke som øker oversiktsforholdene over de anatomiske strukturene under prosedyrene.

Medi-Match™ fargekalibrering sikrer en ensartet bildekvalitet og en nøyaktig fargegjengivelse. Resultatet er et enestående skopibilde. 

Ultra-serien har ripefast, sprutsikkert kant-til-kant glass, også kalt Gorillaglass

  • Radiance Ultra 4K leveres med 10 års ripefast glass-garanti.
  • Automatisk valg av 1080p backup
  • Medi-Match™ fargekalibrert
  • Rengjøringsvennlig design
  • Ekstraordinær lysstyrke og responstid
     

Radiance Ultra 4K/UHD 32"

Varenummer

kr 10,00

Vi ser frem til å kunne hjelpe deg

Ved å fylle ut skjemaet blir du kontaktet så raskt som mulig,
og senest innen to dager.
 

Vi beskytter dine personopplysninger. Les våre personvernregler for å se hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter, du har.

keyboard_arrow_up