Sommer 2022

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg
Endoskopvask med optimalisert hygiene

På sykehuset i Tønsberg har hygienen fått et løft med nytt oppsett for vask av endoskop: Tre nye skopvaskemaskiner deler rommene inn i ren og uren side. De nye vaskemaskinene har fått plass i tre forskjellige rom på dagkirurgisk post og akuttsentralen. Ved å få gjennomstikksvaskemaskiner kan avdelingen lettere sikre korrekt hygiene, fordi det nå er to adskilte rom.

No Touch-konseptet reduserer serviceomkostningene

Det smarte ved de nye vaskemaskinene er at man kan legge de skitne endoskopene i vaskemaskinen fra den urene siden og ta dem ferdig vasket og avspritet ut på den andre siden av veggen. Uten oppdeling i rent og urent rom er det en teoretisk risiko for kontaminering av de rene endoskopene.

Uten å komme i berøring med endoskopet, kan personalet flytte kurven med skopet fra vaskemaskinen over i tørkeskapet. Konseptet heter No Touch og kan redusere serviceomkostningene med 30 %.

Sykepleierne kan vaske opp til 12 skop i timen

De nye vaskemaskinene heter Advantage Plus Pass-Thru, og hver maskin kan vaske opp til fire endoskop i timen. Det gir en total vaskekapasitet på 12 skop i timen. For mindre skop kan man komme helt opp i 24 skop i timen. 

Hver maskin har to vaskekamre som kan vaske uavhengig av hverandre. Når det er et ledig vaskekammer kan personalet starte en vask, akkurat når det passer inn i programmet for de tre endoskopirommene som avdelingen disponerer.

 

 

No-Touch-konseptet kan redusere serviceomkostningene med 30 %.

 

 

 


(På bildet har vi sykepleier Anne Torine Litherland i rom J-324, Dagkirurgisk post, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg)

 

Strekkoder sikrer dokumentasjon og sporbarhet for avdelingens endoskop

Ved hjelp av en innebygd strekkodeskanner kan personalet følge og overvåke endoskopene gjennom vask, tørking og oppbevaring. På vaskemaskinene kan personalet følge de forskjellige trinnene i vaskeprosessen. Hver sykepleier har sin egen strekkode, slik at det også er mulig å se hvem som har lagt inn et endoskop til vask. 

Sykepleierne slipper manuell håndtering 

Kassettene som endoskopene ligger i når de blir vasket, passer også i de fire tørkeskapene. Det betyr at når endoskopene er vasket og desinfisert, kan personalet ta endoskopene ut av vaskemaskinen og flytte dem direkte over i tørkeskapet uten å måtte håndtere endoskopene direkte. Kassettene sikrer en effektiv arbeidsprosess og beskytter endoskopene mot transportskader.

 

Håndfri betjening av skyvedører

Det er enkelt og intuitivt å betjene vaskemaskinene, og det er enkel adgang til å skifte sprit, såpe og kjemi.  Vaskemaskinens selvdesinfeksjon og den håndfrie betjeningen av skyvdørene er noen av de tingene som bidrar til å sikre hygienenivået ytterligere.

 

Tørkeskap med syv dagers oppbevaring 

I tørkeskapet kan endoskopene ligge i opptil syv dager under kontrollerte luftforhold. Medisinsk renset luft forhindrer bakterievekst både utenpå og inni endoskopets kanaler. De to nye tørkeskapene har plass til åtte endoskoper hver.

Personalet kan følge de forskjellige fasene i vaskeprosessen.

 

 

 

 

Personalet kan ta endoskopene ut av vaskemaskinen og flytte dem direkte over i tørkeskapet uten å måtte håndtere endoskopene direkte.

 

 

 

(På bildet har vi sykepleier Marita Risvik i rom E-119, Akuttsenter, Sykehuset i Vestfold, Tønsberg)

 


Personalet har tydelig oversikt over rene og urene endoskop

Sammen med endoskopivaskemaskiner og -tørkeskap har sykehuset investert i tre transportvogner av merket Cleanascope. I vognene kan personalet transportere endoskopene til og fra vaskerommene. På veggen henger en dispenser med sterile overtrekk til kurvene i transportvognen. Overtrekkene er fargekodet, så grønn betyr rent og rød betyr urent endoskop.

HVOR

Sykehuset i Vestfold, Tønsberg

Akuttsenter rom E-119 
Dagkirurgisk post rom J-342
Dagkirurgisk post rom J-324
 

UTSTYR

3 stk. gjennomgående skopvaskemaskiner,
Advantage Plus Pass-Thru

2 stk. tørkeskap, Endodry
 

3 stk. transportvogner med streile trekk,
Cleanascope

Akuttsenter rom E-119

Dagkirurgisk rom J-324

Vil du vite mer om endoskopvaskemaskiner og tørkeskap? 
 

Vis produkter

Vil du høre mer om, hvordan vi kan hjelpe deg?

Vi er alltid klare for en uforpliktende samtale. Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt. Eller kontakt oss direkte.

Bli oppringt

Vi beskytter dine personopplysninger. Les våre personvernregler for å se hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter, du har.

keyboard_arrow_up