Applikasjon - opplæring for superbrukere

 

 

Velkommen til Applikasjonkurs -
opplæring for superbrukere

Opplæring i bruk av utstyr for superbruker

 

Målgruppe: 

Ansatte som er tildelt til superbrukeransvar og som vil ha det overordnede ansvaret for lab'en, samt være ansvarlig for videre opplæring til kollegaer.
Mål:Bruker skal forstå og kunne bruke alle funksjoner og taster som er tilgjengelig på apparatet. Bruker skal ha kjennskap til strålehygieniske prinsipper og kunne bruke apparatet etter de prinsippene.
Hvor:På aktuelt system hos bruker.
 Krav til forkunnskap: Radiograf eller tilsvarende.


 

Vi ser gjerne at begrepet superbruker introduseres på gjeldende avdeling og at to-tre radiografer velges til dette. Det er en fordel at begge valgte superbrukere er involvert i den grunnleggende opplæring knyttet til oppstart av det nye utstyret.
Generell opplæring i bruk av utstyret vil finne sted på eget system rett etter installasjon.

Opplæringen pågår over 3-5 dager og foregår på norsk.
Superbrukerne vil få en grundig opplæring og skal etter endt periode være i stand til å lære opp og veilede medarbeidere.
Deler av opplæringen kan også gjøres med alt personell tilstede, hvis dette er ønskelig.

Man går igjennom alle systemets deler og hvordan de fungerer. Det blir her lagt opp til en enklere gjennomgang enn for teknisk personell. 
Det blir en grundig gjennomgang av alle taster og funksjoner, og det blir praktisk brukertrening av alle funksjonene. Alle menyer og protokoller blir tilrettelagt bruker, og superbrukerne vil få en utvidet opplæring i programmering og tilpassing av disse. Noe blir programmert på forhånd etter en felles planlegging og noe blir programmert under opplæring som en del av treningen.
Vår erfaring er at etter 3 dager med undervisning trenger superbrukerne å jobbe på egenhånd. Informasjonen må fordøyes og prøves ut. Brukerne har selvsagt nær kontakt og direkte telefonnummer til applikasjonsspesialist etter opplæringen. 

Oppfølgingsdag avtales etter 3-6 mnd. og etter 1 år, ev. etter andre ønsker.

Det følger med en spesifikk opplæringsplan hvor brukerne krysser av for hva de har lært. Denne kan også brukes videre for resten av radiografene.

Ta kontakt for informasjon

Våre Samarbeidspartnere

 

Har du spørsmål om våre kurs?

Vi hjelper deg gjerne.

Bli oppringt

Vi beskytter dine personopplysninger. Les våre personvernregler for å se hvordan vi behandler dine personopplysninger og hvilke rettigheter, du har.

keyboard_arrow_up